Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

Oβελιστήριον δύο σε ένα

Σε συνέχεια των επιτυχημένων προτάσεων του ιστοσαλόν δια την καθιέρωσιν των μνημείων δύο σε ένα (βλέπε τον διαβόητον Λενινζέλο), επανερχόμεθα με μια ακόμα ρηξικέλευθη ιδέα. Αυτή τη φορά εισηγούμεθα την μόνιμον συστέγασιν του εν λόγω γαστριμαργικού ναού -με τον εύγλωττον τίτλον "Παπάρης"- μετά του τοπικού εκλογικού κέντρου. Με τον τρόπον αυτόν το άφθονον κουτόχορτον που ανηλεώς μας προσφέρουν οι πολιτικοί ταγοί θα συγκεραστεί μετά τραντισιονέλ πιτογύρου με ονομασία προέλευσης.

2 σχόλια: